ACTA DÆNDROLOGICA RAUDENSIS

SVAZEK 6, VYCHÁZÍ  16. 8. 2012

 

ZAPOMENUTÉ VYNÁLEZY

 

Bc. JAN KOREK, FVTM UJEP, ÚSTÍ MAD LABEM

 

Mezi pozoruhodné a již dávno zapomenuté vynálezy Františka Drwoty patří užitečný pomocník mlynářů a majitelů vodních katrů - tzv. parní urychlovač vodního toku. Drwota jím reagoval na kritickou situaci, která vznikla v létě roku 1843. Jediný větší potok na Roudnicku - Čepel - v té době trpěl značným nedostatkem vody;mlynáři byli nuceni omezit nebo zcela zastavit výrobu mouky a hlasitě volali po silnějším proudu. Tehdy již dokonale funkční parní motor z dílen v Bezděkově byl pro podobné aplikace přímo ideální: Drwota si uvědomil, že nuceně poháněné vodní kolo, umístěné proti proudu nad mlýnem, by požadavek mlynářů nejen naplnilo, nýbrž i překročilo. Navíc bylo zřejmé, že takové soustrojí by se nemuselo potýkat s mrtvými body převodu - i malý vodní proud by je totiž udržoval v neustálém pohybu a následné zrychlení pomocí parního stroje by tak zůstalo bez problémů. První prototyp vynálezce umístil nad Talův Mlýn a úspěšně jej vyzkoušel; vytvořená vlna skutečně rozhýbala hlavní kolo, alespoň do té doby, dokud stačil přítok vody k urychlovači. Problém se poté opět projevil a bylo nutno čekat na opětovné zvednutí hladiny potoka nad zařízením. Drwota nicméně pokračoval v experimentech, nehledě na hlasy, které jej upozorňovaly na možnost pohánět mlýny přímo parou. Veškeré pochybnosti a dohady pak vzaly za své s příchodem frontálních vln a intenzivních přívalových dešťů koncem srpna 1843. Plány urychlovače se nám, bohužel, nedochovaly - vzaly zřejmě za své po skonu obou vynálezců. Laskavý čtenář nechť si prohlédne alespoň situační kresbu od W.C.Bretta, tehdy uznávaného roudnického karikaturisty.

 

 

index  >  editorial  >  svazek 6  >  urychlovač

(zpět)