ACTA DÆNDROLOGICA RAUDENSIS

SVAZEK 6, VYCHÁZÍ  30. 9. 2012

SLOVO REDAKCE

 

Vážení čtenáři, vámi dlouho očekávaný šestý svazek  ADR  je  konečně světě. Krize, která vládne světu i společnosti se podepsala také na  schopnosti redakce investovat do značně nákladných, zejména historických výzkumů.

Redakční  kolektiv se ovšem nehodlá s touto nepříjemnou  skutečností  v  žádném  případě smířit a  proto  vám  předkládá dvojici článků, které  se  zabývají  minulostí  regionu a jeden až mrazivě současný rozhovor. Nebudeme vás protentokrát zdržovat dlouhými úvodníky či  filozofickými  úvahami.  Neváhejte proto a čtěte; utápět se v pocitech bezpečí je špatné.

 

Vaše redakce

 

 

 

 

Schéma  typického  hlubinného dolu na Podřipsku. Tento

bokorys ukazuje  hlavní šachtu a rozšířené  těžní komory

(tzv. dukly). V  pozdějších dobách byly ve stropech dukel

vyraženy větrní šachty, umožňující  odvětrání důlního díla

 

 

Podřipské muzeum  kuriozit. Lze  tu spatřit i ryzí skvosty

 

 

Roudnická mešita v představách muslimského architekta

 

index  >  editorial  >  svazek 6

 

V TOMTO ČÍSLE

  Hornictví v Roudnici a okolí (část  třetí  -  rozvoj  a zánik těžby)

Přes padesát let těžby dřevěného uhlí  na Roudnicku - to je bilance odvážného nápadu,  který se zdál zpočátku šílený.

   Zapomenuté vynálezy

Podřipsko vždy bylo, jak dávno víme, svědkem řady pozoruhodných nápadů i vynálezů. Tentokrát představíme jeden z  nejbizarnějších a  nejméně známých.

   Roudnice multikulturní

Dávno pryč jsou doby, kdy si Podřipané žárlivě střežili svoji nacionalitu. Dnešní situace se od té minulé značně liší a město na Labi s otevřenou náručí vítá každého, kdo bude ochoten a schopen oživit poškozený podřipský genom. Je tedy přirozené, že se Roudnice stává i druhou  Mekkou muslimských imigrantů.

OVĚŘTE SI SVÉ ZNALOSTI

  Slovo "salám" v arabštině znamená:

          a) uzeninu z vepřového masa

          b) druh nečinnosti

          c) součást arabského pozdravu

          d) slovensky "se lámej"

 

  Vysoký muslimský duchovní se nazývá:

          a) al-nasralláh

          b) ajatolláh

          c) al-hizballáh

          d) Fero Oláh

 

  Muslimové se modlí:

          a) k pivní pěně

          b) znechuceně

          c) pětkrát denně

          d) čelem k stěně

       

Vybrané příklady velmi špatných odpovědí: 1a, 2c, 3b

 

Tentokrát jsme si pro vás přichystali test, který se týká muslimského prostředí a jeho cílem je připravit vás na neodvratné změny ve společnosti a kultuře. Ti z vás, kteří v testu uspějí, se mohou těšit na bezproblémovou integraci do roudnické muslimské komunity.

 

VYSVĚTLIVKY POUŽITÝCH SYMBOLŮ:         NOVÝ ČLÁNEK          AKTUALIZACE             POKRAČOVÁNÍ           PŘETISK ORIG.         DELŠÍ STAHOVÁNÍ