ACTA DÆNDROLOGICA RAUDENSIS

SVAZEK 5, VYCHÁZÍ  7. 7. 2009

SLOVO REDAKCE

 

Vážení čtenáři, Vámi očekávaný pátý svazek ADR je na světě. Přináší jako vždy řadu zajímavých studií a málo známých informací; nechybí zde ani oblíbený test inteligence (pro nové a slabší čtenáře opakujeme návod ke správnému vyřešení zadaných otázek) Jistě jste zaregistrovali novou rubriku, pracovně nazvanou "Pod latí" - jejím smyslem je podrobně odpovídat na Vaše aktuální dotazy. Pište nám co nejčastěji, ptejte se nás, přicházejte s podněty a nápady.  Redakce ADR je tu jen a jen pro Vás!

A nyní náš obvyklý tip na výlet: Jedna z mála skutečných pamětihodností se nachází pouhých 7 kilometrů od centra Roudnice. My, sportovněji orientovaní turisté, můžeme vyrazit od stanice ČD a zamířit podél trati směrem k východu (nemáme tím pochopitelně na mysli východ z nádraží). Za Bezděkovem (slavným to rodištěm a bydlištěm bratří Drwotů) se stočíme k  Předonínu; obcí bez povšimnutí projdeme a po necelém kilometru narazíme na nepatrnou, byť historicky cennou lokalitu s názvem Benzínov (méně pohybliví cestovatelé mohou využít služeb výše zmíněných ČD, vystoupit v Hněvicích a vydat se odtud k ZJZ; Benzínov pak najdou ve vzdálenosti necelých dvou kilometrů). Na první pohled zde nevidíme vůbec nic zajímavého, jak ostatně bývá na Podřipsku zcela běžným jevem. Přesto - anebo právě proto - zůstává význam tohoto místa doslova a do písmene nadčasovým... Nechť ovšem laskavý čtenář posoudí sám:

Druhá světová válka spěje ke konci. Hitlerovy šílené světoplány krachují. Zbytky demoralizovaných nacistických hord pospíchají k západu za svými US  kameraden; vzhledem k nelítostně se blížícímu Ivanovi jim odtikává poslední možnost... Brzy nebude s kým bojovat; hrdinné americké letectvo tedy drtí alespoň civilní sektor. A právě na tomto místě nedaleko Roudnice zůstává jako zázrakem nedotčen důležitý vojenský objekt – sklad benzínu, wehrmachtem tolik ceněného a potřebného. Jak ale stavbu lépe ochránit? Co kdyby si ji americký navigátor spletl s pokojnou zemědělskou usedlostí a letoun svůj náklad smrtonosných pum vysypal právě sem? Vylekaní nacisté horečně přemýšlejí a řešení je vzápětí na světě ! V polích u Hněvic, dostatečně daleko od skladu, vyrůstá nefalšovaný železniční uzel s kolejemi, budovami i vlaky. Nicméně s jedním podstatným „ale“ - vše se zde buduje pouze jako návnada a tak, jako před 150 lety, ze dřeva. Kulisa k velkému divadlu je brzy hotova; s nervozitou očekávaný nálet může přijít… Když si o něco později američtí stratégové odškrtávají další úspěšnou ohnivou apokalypsu, neslyší tiché pobublávání: To německý benzín se jim směje, až mu oktany z cisteren cákají…

Přejeme Vám příjemné čtení, mnoho nových poznatků a skvělé prázdniny !

Vaše redakce

 

 

 

 

Trasu  doporučeného  výletu čtenář  vidí na této mapce: Lze

zvolit pěší variantu (vyznačena červeně), nebo cestu vlakem

ČD (modře) - zde nicméně pozor na fenomén HOAGRA (viz

rubriku  "Pod latí"). V důsledku  gravitační  anomálie  bývají

všechny spoje  ve směru od  Lovosic značně  opožděny; při

plánování  tedy  počítejte  s dostatečnou  rezervou. Jestliže

ale přijedete od Prahy, zmíněná nepříjemnost Vám nehrozí.

 

 

Lokalita Benzínov tak, jak ji můžete vidět z umělých družic:

Rozsáhlá  skladiště dávají  tušit, že se zde zajisté  nejedná

o místo, určené k bydlení nebo rekreaci...Významu areálu si

byli  vědomi již v době II. světové  války němečtí  okupanti a

vyvinuli  enormní snahu k  jeho ochraně. Stavbou falešných

 cílů u nedalekých Hněvic toho bez jakýchkoli potíží dosáhli.

 

 

Vzácná fotografie z roku 1877 dokazuje, že tradiční způsob

výroby dřevěného uhlí na Roudnicku zcela nevymizel; vzdor

jasnému zákazu ze strany vrchnosti a tvrdým trestům se na

úpatí  Řípu neustále objevovaly černé milíře. Povšimněme si

 důsledku tohoto pirátství - značně prořídlého lesního porostu.

 

index  >  editorial  >  svazek 4

 

 

V TOMTO ČÍSLE

 Hornictví v Roudnici a okolí (část druhá - uhelná prospekce a počátky těžby)

Nedostatek dřeva vede na Roudnicku k energetické krizi. Řešení má v rukou vrchnost - jak se s výzvou vypořádá ?

 K historii kolejové dopravy na Roudnicku (závěrečná část)

 

Po dlouhé sérii blamáží a neúspěchů se vynálezcům Wácslawu a Františkovi Drwotowým podaří uvést do provozu nákladní dřevěnici. Jaká protivenství a nástrahy jejich dílo pronásledují?

 

 Toulky krajem praotce Čecha

 

Úvodní část obrazového průvodce po zajímavostech kolem Řípu (1- Doksany).

 Z pokladnice lidové tvorby: "Zas bude hej"

Oblíbený valčík má své dávné kořeny v podřipském kraji. Autentický záznam, pořízený po první světové válce, je překrásnou ukázkou moderních trendů v tehdejší taneční hudbě. Redakce ADR píseň, natočenou v pražském studiu firmy ESTA digitálně upravila a vyčistila; náš posluchač tak nepřijde o požitek z mládeží kdysi tak vyhledávané skladby.

OVĚŘTE SI SVÉ ZNALOSTI

 

  V Benzínově nacisté ukrývali:

          a) archiv litoměřického gestapa

          b) partyzány

          c) sami sebe

          d) skladiště paliva

 

  Roudnické horní právo řeší:

          a) nedostatky práva dolního

          b) vlastnictví pozemků

          c) spory o využití kopců v okolí

          d) zločiny horních 10 000

 

  Tématem hudební ukázky jsou:

          a) rodinné vztahy

          b) mezinárodní vztahy

          c) sexuální vztahy

          d) sousedské vztahy

       

Vybrané příklady velmi špatných odpovědí: 1c, 2d, 3b

 

Správné odpovědi laskavě zasílejte na naši elektronickou adresu, uvedenou v záhlaví tohoto magazínu; pokud by se ale vážený čtenář setkal s jakýmkoli problémem (je nám jasné, že zejména obyvatelé Roudnice a okolí budou mít určité potíže s ovládáním výpočetní techniky), nechť pouze klikne levým tlačítkem myši na to řešení, které  se mu během přejíždění tučně vysvítí. Poté stačí vyplnit povinné údaje do připraveného formuláře na obrazovce a zprávu kliknutím odeslat do redakce (použijeme opět levého tlačítka myši). Zároveň prosíme zkušenější uživatele, aby nepodváděli;dejte šanci slabším!

 

 

VYSVĚTLIVKY POUŽITÝCH SYMBOLŮ:         NOVÝ ČLÁNEK          AKTUALIZACE             POKRAČOVÁNÍ           PŘETISK ORIG.         DELŠÍ STAHOVÁNÍ