ACTA DÆNDROLOGICA RAUDENSIS

SVAZEK 3, VYCHÁZÍ  30. 11. 2004

SLOVO REDAKCE

 

Vážení a milí příznivci ADR, třetí svazek Vašeho oblíbeného magazínu je (třeba konstatovat že konečně) na světě. Jistě jste velmi zvědavi, co Vám v rámci této již tradiční revue přinášíme. Prozatím postupně, přátelé...

Tipu na výlet se tentokrát nedočkáte: (Pod)zimní plískanice útočí s plnou silou a Roudnice, již tak fádní a nezajímavá, se mění v zoufale mrtvé, depresivní biologicko-urbanistické cosi; v krutě  bezvýchodný topologický paradox, kde i bezcenné, tracheomykózou zničené topoly ztrácejí poslední špetky smyslu své existence... Líně se valící labská špína; olezlé, mokvající fasády druhdy výstavných domů, ulice plné odpadků a podmračených domorodců, kteří si posledními desítkami jednotek svého kdysi mnohamiliardového neuronového potenciálu bolestně uvědomují vlastní reálnou hodnotu - toť vše, co bychom Vám v této tristní roční době mohli nabídnout...

Přesto (anebo právě proto) Vás naše redakce nezklame: Předkládáme Vám nejnovější výsledky vědeckých bádání na poli historie, lingvistiky a medicíny; výsledky, které zcela jistě změní Váš pohled na svět zvaný "Roudnice"...

1) Vážené čtenářstvo ADR má jistě v paměti nechutnou aféru, která před časem vypukla v Litoměřicích - bývalý voják z povolání, dnes jen archeolog amatér, zde lokalizoval mýtické hlavní město Germánů, Marobudum. Redakční spolupracovník p. PhDr. O. Kotyza tuto směšnou hypotézu kategoricky odmítl dokonce před televizní kamerou; věcí se však až na další nezabýval. My ano a výsledek bádání je přímo šokující: Nikoli Marobudum, nýbrž Marodubum, nikoli Pokratice, nýbrž Počeplice. Pan doktor Kotyza se k věci nepochybně vyjádří a jako historik uvede i zajímavé podrobnosti.

2) Známý psychopatolog a psychiatr Eugen Joch publikoval v nedávné době studii, ve které dokládá, že fenomén Roudnice patří do oblasti duševních, potažmo nervových poruch. Joch řadu let shromažďoval materiály o lidech, kteří se v Roudnici narodili a po určitou dobu zde žili, o stálých rezidentech i o těch kteří se sem přistěhovali později. U všech těchto jedinců vzniká místně specifická (post)traumatická psychóza - zapírají místo narození, respektive pobytu, odmítají hovořit roudnickým dialektem a o městečku samotném se vždy vyjadřují se značným pohrdáním. Nezřídka pak vykazují motorický neklid (třes končetin), zadrhávají a v řeči se objevují prvky koprolálie (z řeckého kopros - fekálie, a lalia - mluva).

Joch dále upozorňuje na skutečnost, že název Roudnice se nápadně podobá výrazům typu příjice, zimnice, křivice, motolice, tasemnice, opice, Bohnice, či márnice: Podle autora tedy jde o nebezpečnou, potenciálně dokonce až smrtelnou endemickou chorobu, jejíž projevy mohou pominout pouze po trvalém opuštění lokality, či na základě dostatečného tréninku mozku (imunní rezidenti). Roudnice se tak stává další položkou (nejen) českého chorobopisu.

 

Vaše redakce

Mírně topologicky pojatý erb královského města Roudnice:

Úklon znaku mezi dvojicí věží symbolizuje místní náměstí;

pruhy jsou pak připomínkou bohatých vrstev dřevěného uhlí,

které bylo ve městě po několik desítek let intenzivně těženo.

Napůl spuštěná zlatá mříž je mementem pro podvodníky a

zkrachovalé těžaře (uhel náš roudnický nic není pro nicky).

 

Velmi zajímavý portrét praotce Čecha s naprosto šokujícím

nápisem (Duchcov český); z obrazu je tak zřejmé, že Čech

do Roudnice pravděpodobně nikdy nezavítal a žil o čtyřicet

kilometrů dále k ZSZ v severočeském hornickém Duchcově.

Povšimněte si laskavě honosného oděvu (byl typem jakési

uniformy, vyhrazené  pro vysoké báňské úředníky)  i dobře

patrného nedopalku u   Čechova   spodního rtu: To svědčí o

skutečnosti, že  dotyčný nikdy nefáral   (neměl toho zjevně

zapotřebí a z hlediska   nebezpečného metanu  v dolech by

to ani nebylo vhodné).Legenda zde dostává vážnou trhlinu.

 

 

Přání otcem myšlenky? Na základě moderních studií to tak

skutečně vypadá. Nyjící děvy i pohnutí bojovníci stavájí jen

zbožnou fantazií malíře-slavjanofila;  gestikulující stařec pak

působí  dojmem  nespokojeného  farmáře,  jemuž cikánská

tlupa  ukradla  hejno  slepic. Ze  zjevně zklamaných výrazů

čeledi  čiší  spíše otázka  - co budeme jíst, hospodáři? Čím

nás nakrmíš pane? Mléko, med a strdí?  Na to ti dav prdí...

 

index  >  editorial  >  svazek 3

V TOMTO ČÍSLE

 Hledání pravlasti - moderní pohledy na příčiny a průběh raně středověké migrace  podřipského obyvatelstva (část třetí - přehlídka mistrů slepých uliček...)

Letitá hypotéza o slovanském původu podřipské enklávy končí v propadlišti dějin; komunistické archivy (byť velmi neochotně) vydávají svá tajemství a nová generace archeologů se snaží odhalit dusivý závoj nejistoty...

 K historii kolejové dopravy na Roudnicku (část druhá, průlom)  

 

Napínavý příběh slavných vynálezců Wácslawa a Františka Drwotových si opět přečtete jedním dechem... Podaří se zprovoznit dubový parní vůz? Dojde k technické revoluci nebo k požáru?

 Etymologie a přibližný smysl vybraných místních názvů  

Podřipská onomastika (nejde o žádnou sexuální úchylku, jak by se snad mohlo na první pohled zdát) je plna zvláštních výrazů a tajemných slovních hříček; některé z nich jsou jasným důkazem nekritické hyperdendrofilie (a potažmo metalofobie) místního obyvatelstva...

 Aktuality z podřipského kraje

Bolestné skutečnosti, alarmující fakta, nejkrutější události, lidské tragédie...

 

OVĚŘTE SI SVÉ ZNALOSTI

 

  Pravlastí praotce Čecha je:

          a) starověký Egypt

          b) některá z místních restaurací

          c) pohoří Severnyje Uvaly

          d) západobalkánská oblast

 

  Tzv. "hora Říp" je ve skutečnosti:

          a) petrifikovanou horou řep

          b) erodovanou pyramidou

          c) vytlačenou kupou kadiče

          d) vytlačenou kupou čediče

 

  Rotunda sv. Jiří byla původně:

          a) komerční rozhlednou

          b) strojovnou výtahu

          c) církevní stavbou

          d) raketovým silem

       

Vybrané příklady velmi špatných odpovědí: 1d, 2b, 3a

 

Vítězem minulého kola naší soutěže se tentokráte nestává nikdo - někteří velmi vynalézaví jedinci totiž zneužili výsady, vyhrazené toliko roudnickým rezidentům: Bez nejmenších skrupulí najížděli myší na správnou odpověď a po jejím vysvícení odesílali svá řešení redakci ADR. Proto pozor, vážení přátelé. Naše pomůcka slouží bez výjimky toliko podřipské klientele a vy, vzdělaní a inteligentní čtenáří magazínu, se laskavě snažte sami! Uvědomte si, že i handicapovaní mají nezadatelné právo na vítězství a vy, duchovně lépe vybaveni, jim v tom nebraňte! Bylo by to sprosté, nízké, nečestné a nesportovní...

 

VYSVĚTLIVKY POUŽITÝCH SYMBOLŮ:         NOVÝ ČLÁNEK          AKTUALIZACE             POKRAČOVÁNÍ           PŘETISK ORIG.         DELŠÍ STAHOVÁNÍ