ACTA DÆNDROLOGICA RAUDENSIS

SVAZEK 2, VYCHÁZÍ  30. 4. 2004

SLOVO REDAKCE

 

Milí čtenáři, od vydání prvního svazku ADR neuplynuly ještě ani tři měsíce a již vám předkládáme svazek další - je to výsledek vašeho upřímného zájmu o danou problematiku a redakce vám za tuto podporu děkuje.

Rovněž nás těší, že ADR nejsou cizí ani místním lidem - byli to ostatně jejich předkové, kteří již roku 1819 magazín založili, aby podporovali rozvoj české řeči a českého ducha.

Zavedení návštěvní knihy se ukázalo být výborným tahem; můžete se nás tak bezprostředně zeptat  na cokoli a my můžeme ihned reagovat...

Jaro nám vypuklo plnou silou; není tedy od věci malý tip na výlet. A věřte, že nebudete litovat:

Do Roudnice se dopravíme již brzy po ránu; nejlépe samozřejmě některým z osobních vlaků. Cestou si všimneme jen nedávno dokončeného rychlostního koridoru, který spojí město se zbytkem světa. Budeme ignorovat sýčky, kteří tvrdí, že plánovaná rychlost spojů je příliš vysoká na to, aby zde dokázaly vůbec zpomalit, natož pak zastavit...

Od nádraží ČD se vydáme směrem k náměstí. Obdivujeme jeho neuvěřitelný sklon - tragický důsledek neuvážené  hlubinné těžby dřevěného uhlí koncem 18. a počátkem 19. století. Tiše zde vzpomeneme památky všech havířů, kteří hynuli v děsivých závalech bez naděje na záchranu. 

Z náměstí vykročíme k zámku; na místě

zjistíme, že je veřejnosti nepřístupný a proto se vrátíme zpět do centra. My, kteří se zajímáme o folklór a cizí řeči tu oslovíme někoho z místních obyvatel - ani v případě neúspěchu však nejsme smutní: Narozdíl od jiných je tato ZOO zcela zdarma...

Z centra vykročíme směrem k Penny Marktu. Cestou nás určitě zaujme místní  "romská" komunita: Ta ihned s nástupem jara opouští své nehostinné městské holobyty a stěhuje se do přírody -  v Roudnici reprezentované chodníkem a jakousi "předzahrádkou". Zbytečně se  zde ovšem nezdržíme: Naše skromné zásoby peněz a také mobilních telefonů neodpovídají místní potřebě.

Po zajímavé etnické exkurzi  přejdeme kruhový objezd a kolem již zmíněného Penny Marktu se přes blízké Podlusky vydáme k roudnickému mezinárodnímu letišti. Zde nás jistě zaujme nedozírná travnatá plocha i panorama, jemuž vévodí Říp. V místní kontrolní věži pak můžeme za malý poplatek tipovat, který ze snaživých pilotů ultralightu si příště jako první rozmázne hubu o rotundu.

Tím náš výlet končí. Máme - li ještě čas, vrátíme se k nádraží ČD; jinak se vydáme k dálnici. V policií stanoveném úseku lze stopovat, což je výsledkem snah roudnického zastupitelstva o posílení cestovního ruchu a místních podnikatelských aktivit (pohřebnictví, odtahová služba). Budeme-li mít štěstí,

dočkáme se odvozu během několika minut. Tolik náš tip na jarní výlet.

 

Vaše redakce

 

 

Stávka havířů ze  3.11.1899; na věži rotundy je dobře vidět

obrys nevkusné, teprve nedávno zbořené gotické přístavby

Další scenérie jako vystřižená z turistických průvodců; Říp

i s rotundou v koláži dobových technických hitů - rok 1922

 

Rotunda v létě roku 2003 - příjemná idyla klidného zákoutí

Výhled do roku 2010 - hyenismus takéturistů nezná mezí;

ti se v honbě za suvenýry nezastaví už vůbec před ničím...

Foto: Osoba zcela vlevo se právě dopouští sprosté krádeže

index  >  editorial  >  svazek 2

V TOMTO ČÍSLE

    Hledání pravlasti - moderní pohledy na příčiny a průběh raně středověké migrace  podřipského obyvatelstva (část  druhá - pravda  se  nehodí)

Pokračování úvah na velmi znepokojivé téma: Archeologie se snaží hledat vše, co by prokázalo kontinuální slovanské osídlení Podřipska; vědci jsou nicméně  přesvědčeni, že jednoduchá a lidmi tak oblíbená řešení zřejmě neexistují...

Zahrajte tu mou... Rozhovor ADR s panem Helmutem Birkenbaumem o hudbě ve studiu, Blattnerfonech a Vladimíru Klárovi - aneb jak to vše doopravdy bylo...

Půvabné vyprávění bývalého technika drážďanského rozhlasu: Stali se Vl. Klár a jeho sbor oběťmi poststalinistického režimu v Československu? Byl způsob záznamu skutečnou příčinou cenzury? Mohl za vše Adolf Hitler, či něco zcela jiného? Čtěte redakční interview!

  K historii kolejové dopravy na Roudnicku (část prvá, průkopníci)

 

Neuvěřitelný příběh slavných vynálezců Wácslawa a Františka Drwotových si přečtete jedním dechem... 

 

  Roudnické palné zbraně; jejich původ a využití v boji (1. část) 

Roudnické palné zbraně budily respekt u nepřítele, a to bez výjimky v každé době. Dendromet se jako originální a jednoduchý obranný prostředek často stával rozhodujícím faktorem bitev. Ani Jan Žižka z Kalicha si s dendrometnou palebnou přehradou nedokázal poradit.

OVĚŘTE SI SVÉ ZNALOSTI

  Výraz rotunda jsme převzali z:

          a) keltštiny (druidnice → krúhnice)

          b) pobělohorské švédštiny (trøtlunda)

          c) latiny (kruhový půdorys stavby)

          d) svahilštiny (mobutu onana rotunda)

 

  Další blízká slavná rotunda je na:

          a) moravském Velehradě

          b) lokalitě Budeč

          c) spadnutí

          d) pražském Vyšehradě

 

  Svatý Jiří se v Roudnici proslavil:

          a) výrokem " ježiš, to je ale prdel ..."

          b) založením rotundy

          c) tím, že tam nikdy nebyl

          d) likvidací draka

       

Vybrané příklady velmi špatných odpovědí: 1a, 2c, 3b

 

Absolutní vítězkou našeho minulého kvízu se stala sl. Apolena Dutá ze Mšeného - Lázní. Redakce jí k úspěchu srdečně blahopřeje a posílá sérii fotografií Roudnice z cyklu "Naše město - vaše smůla". Čestné uznání získává p. Miroslav Sláma. Pro Vás, zvídavé, jsme připravili další malý test; správné odpovědi nám opět zasílejte e-mailem, příp.zavolejte. Slosování proběhne před vydáním III. svazku.

 

VYSVĚTLIVKY POUŽITÝCH SYMBOLŮ:         NOVÝ ČLÁNEK          AKTUALIZACE             POKRAČOVÁNÍ           PŘETISK ORIG.         DELŠÍ STAHOVÁNÍ