ACTA DÆNDROLOGICA RAUDENSIS

SVAZEK 1, VYCHÁZÍ  29. 2. 2004

SLOVO REDAKCE

 

Ničivé povodně ze srpna  2002 máme všichni v čerstvé paměti: Rozběsněný živel způsobil nenapravitelné škody na majetku i zdraví řady našich občanů a navždy změnil jejich životy...

Za posledních 14 let jsme si zvykli vše přepočítávat na peníze – dokážeme tak přesně vyčíslit, kolik nás bude stát obnova poškozených budov, či o jaký objem úrody přišli jihočeští zemědělci. Tu nejdůležitější věc si však nikdo přiznat nechce - zdaleka nejvíce totiž utrpělo národní kulturní dědictví... Kolik nenahraditelných památek je navždy ztraceno, kolik zničených archivů již nikdy nevydá cenné svědectví o naší slavné minulosti !

Můžeme proto mluvit o štěstí, že v jedné z nejhůře postižených lokalit na území Čech - v Lovosicích - odvedli záchranáři skvělou práci a větší část městského archivu  přenesli včas do bezpečí.

Při nové revizi archiválií pak čekalo na specialisty skutečné překvapení: Mezi dávno zapomenutými spisy  našli i několik svazků kdysi velmi známého a čtenáři oblíbeného měsíčníku ACTA DÆNROLOGICA RAUDENSIS (doslova "Drvoslovné spisy roudnické") který začal vycházet již roku 1819!

Roudnicko bylo jedním z center našeho národního obrození (působili zde např. Ervín Špindler, či Josef Mánes...); není proto divu, že zde, v tomto plodném a nesmírně intelektuálním prostředí vznikl i zcela zásadní požadavek na česky orientované periodikum, které se mělo zabývat vším, co v té době skutečně hýbalo naší vlasteneckou společností a mohlo oslovit širokou veřejnost, tedy vědou, technikou, historií i uměním. Do časopisu přispívaly nejlepší mozky své doby; jeho věhlas proto brzy přesáhl hranice regionu.

ACTA pak vycházela neuvěřitelných 97 let; poslední oficiálně vydané číslo bylo zakázáno a staženo z distribuce až po tvrdém zásahu c. a k. cenzury dne 12. října 1916, údajně pro své "příliš" (!) slovanské zaměření"...

Díky laskavosti některých pracovníků litoměřického muzea jsme měli možnost do sborníku nahlédnout a k myšlence obnovit jeho tradici pak nebylo daleko; stačilo jen seznámit se s historickými fakty, podrobně analyzovat myšlení tehdejších autorů a v tomto plodném duchu pokračovat...

Moderní ACTA (byť zatím toliko v internetové podobě) vám tak začínají přinášet zajímavé články v původním znění i studie moderní; dozvíte se řadu zajímavostí o zvláštní, neopakovatelné atmosféře podřipského kraje, poznáte zdejší lid a jeho duchovní bohatství i věčnou touhu překonávat nelítostnou dikci přírodních zákonů.

Některé z autentických příspěvků vám snad budou připadat naivní, úsměvné, a dávno překonané; věříme ale, že odvahu tehdejších vynálezců, vědců, filosofů a umělců oceníte i po mnoha desítkách letech.

Stěžejní práce moderních badatelů pak nepochybně vnesou světlo do jedné z nejméně zřetelných kapitol českých dějin, do časů lítého boje o národní identitu...                       Vaše redakce

 

Letecký pohled na Říp; horu, která dala regionu jméno

Poklidná letní idyla - Říp uprostřed zrajících lánů obilí...

Scenérie jako vystřižená z průvodců cestovních kanceláří

Tajemná hora Říp v mlžném oparu. Takto ji možná poprvé

spatřil praotec Čech na konci pouti za novým domovem...

 

A ještě jednou Říp - dominanta bohatého, úrodného kraje;

domova moudrých a pracovitých lidí, nadšených vlastenců 

index  >  editorial  >  svazek 1

V TOMTO ČÍSLE

O půwodu roudnických powětroňů karbonowých Dra. Wácslawa Wrby stručná zpráwa

Přetisk originálního článku z roku 1821; stav po restauraci. Velmi originální a odvážná hypotéza, ve své době velmi kritizovaná zejména  katolickou církví. (Dr. Wrba se  později  stal  asistentem slavného pulkovského astronoma V.J. Struveho; roku 1838 spolu jako první na světě změřili paralaxu jedné ze Slunci nejbližších hvězd - Vegy).

  Hledání pravlasti - moderní pohledy na příčiny a průběh raně středověké migrace  podřipského obyvatelstva (část první - náznaky a pochybnosti) 

Významný historicko-etnografický spis, který v mnohém osvětluje až dosud nejasné a jen málo probádané kořeny lidu podřipské oblasti. Na základě velmi kvalifikovaného rozboru zeměpisných názvů a řady jazykových zvláštností dochází autor k překvapivým závěrům, které jistě vnesou světlo poznání do tabuizovaných a druhdy opomíjených témat.

Dřevěné  reproduktorové  systémy

Základní teoretická studie z pera fyzika a matematika Mgr. J. Matouška řeší a v praxi názorně aplikuje tzv. dendroakustický řetězec. Pouze pro pokročilé čtenáře.

      Zahrajte tu mou...

Neobvyklá vokální hříčka ochotnického operního souboru Vl. Klára (Roudnice, 1956). Restaurovaný záznam, náhodně objevený v průběhu revize fonotéky ČRo Sever.

  Podřipský dendrobeton jako jedinečný stavební materiál

Práce ústeckého geografa M. Adámka, zaměřená na vynález dendrobetonu, jedinečného materiálu, používaného v Roudnici a okolí od nejstarších dob.

OVĚŘTE SI SVÉ ZNALOSTI

  Řeka Labe se k Řípu nejvíce přibližuje na:

          a) jihu

          b) východě

          c) severu

          d) jihozápadě

 

  Hora Říp vznikla v průběhu třetihor:

          a) vrásněním

          b) erozí mořských usazenin

          c) činností ledovce

          d) v důsledku vulkanismu

 

  Roudnicko je charakterizováno především:

          a) strojírenstvím

          b) zemědělskou produkcí

          c) těžbou surovin

          d) turistickým ruchem

 

Vybrané příklady velmi špatných odpovědí: 1a, 2a, 3d

VYSVĚTLIVKY POUŽITÝCH SYMBOLŮ:         NOVÝ ČLÁNEK          AKTUALIZACE             POKRAČOVÁNÍ           PŘETISK ORIG.         DELŠÍ STAHOVÁNÍ