ACTA DÆNDROLOGICA RAUDENSIS

SVAZEK 6, VYCHÁZÍ  16. 8. 2012

 

NAŠE MENŠINY 

(část prvá: MUSLIMOVÉ)

 

ROZHOVOR PŘELOŽEN A UPRAVEN REDAKCÍ

 

Roudnice se pomalu ale jistě stává multikulturním centrem. Vedle Romů, Vietnamců, Ukrajinců, či Mongolů zde najdeme i malou muslimskou komunitu. O životě a zvycích těchto lidí téměř nic nevíme, což často vede k nepochopení a zbytečným konfliktům. Požádali jsme proto roudnického imáma o krátký rozhovor, v němž chceme čtenářům ADR tuto zajímavou minoritu přiblížit. Velký imám Abdul Naser al-Šajtání bin Zasrání nás přijal ve své rezidenci v Šejchově (bývalé Čechově) ulici a s prostými slovy „Ich bin Zasrání“ nás pozval do pracovny. Rozhovor probíhal v němčině - ctihodný imám pochází, jak sám vysvětlil, z Kolína nad Rýnem. Položili jsme mu několik zvídavých otázek; první se pochopitelně týkala našeho magazínu a jeho oblíbenosti v roudnické muslimské obci.

Velký imám Abdul Naser al-Šajtání bin Zasrání ve své studovně

Abdul Naser al-Šajtání bin Zasrání: Ti z nás, kteří vládnou vaším jazykem říkají, že se jeví jako dobrý a objektivní. Velmi nás zaujal například recept na králíka āla Kaida, je vtipný a zároveň inspirující. Umím si představit jeho budoucí využití v hromadných stravovacích zařízeních, například v restauracích nebo školních jídelnách, inšalláh.

Redakce: Co vás vedlo k založení komunity právě v Roudnici?

Abdul Naser al-Šajtání bin Zasrání: Je to dlouhá a zajímavá historie. Veliký Prorok cestoval po světě a hledal horu, která by k němu přišla. Dlouho nebyl úspěšný, když ale přibyl do míst, kde se spojují dvě velké řeky, jeho srdce se zaradovalo: Uviděl v dáli horu svých snů. Posadil se tedy na břeh a jal se příchodu této hory vyčkat. Aby si zkrátil dlouhou chvíli, počal konzumovat lesní plody s červeným kloboukem a bílými tečkami tak, jak to viděl u místních divochů. Brzy měl znamenitou náladu, zároveň byl ale tak unaven, že upadl do hlubokého spánku. Když se následujícího dne probudil, radostí nevěřil svým očím – hora byla na dosah jeho ruky a tyčila se do samotného nebe. Veliký prorok poděkoval Bohu a na vrchol vykonal pouť. Roudnice proto dnes patří vedle Mekky a Jeruzaléma mezi vůbec nejposvátnější místa islámu. Jak také určitě víte, hora je odjakživa jedním z pilířů naší víry a naše volba byla nevyhnutelná. Žel, také v naší komunitě najdete popírače… Mezi heretiky se někdy šeptá, že namol opilého Proroka našli na břehu rybáři a lodí jej odvezli do nejbližší osady. To je ovšem bezbožná lež, kterou trestáme bičem a vyříznutím jazyka, Alláh akbar!

Redakce: Ve světě i v naší zemi se muslimské komunity netěší zrovna nejlepší pověsti. Nemáte obavy, že někdo zneuctí prasečími hlavami vaši mešitu tak, jako se tomu stalo před časem v Praze?

Abdul Naser al-Šajtání bin Zasrání: Ve jménu Boha milosrdného, slitovného nevěřím, že by si místní nevěřící řezali hlavy jen proto, aby zhanobili Příbytek boží.

Redakce: Chystáte se zde, v Roudnici, rozpoutat Svatou válku?

Abdul Naser al-Šajtání bin Zasrání: Ve jménu Boha milosrdného, slitovného – je to naše nejsvětější povinnost. Naše komunita je ale příliš malá a nedostává se nám kvalitních zbraní.

Redakce: Proč se neobrátíte o pomoc k místním Romům? Máte mnoho společného – až na oděv jste si k nerozeznání podobní, máte stejně vřelý vztah k práci, stejné kulturní a společenské návyky…

Abdul Naser al-Šajtání bin Zasrání: Zkoušíme to, ale máme velký problém. Pokud některému z nich dáte do ruky zbraň, ihned ji rozebere, dřevo spálí a kov odnese do sběrny. Jsou nicméně pilní, důvtipní a velmi rychle se učí – například ruční granáty již odevzdávají vcelku.

Redakce: Jaký je váš názor na zavedení práva šarí´a?

Abdul Naser al-Šajtání bin Zasrání (s povzdechem): Ve jménu Boha milosrdného, slitovného nezastírám, že bych je zde rád aplikoval. Naším konečným cílem ovšem zůstává islámské království, v němž na nás musí všichni nevěřící psi tvrdě pracovat. Jestliže však v této zemi krade úplně každý, co si pak počít s masami bezrukých invalidů? Museli bychom pracovat na ně a to je nepřípustné.

Redakce: Můžete prozradit něco o dalších záměrech vaší roudnické komunity?

Abdul Naser al-Šajtání bin Zasrání: V rámci církevních restitucí hodláme zažádat o vydání hory i se stavbou na vrcholu – tu pak využijeme jako mešitu. Jen doufám, že seženeme sponzory, abychom co nejdříve mohli zvýšit minaret, inšalláh.

Redakce: Chcete něco vzkázat našim čtenářům?

Abdul Naser al-Šajtání bin Zasrání: Ve jménu Boha milosrdného, slitovného. Hledejte pravou víru, neb čas váš se brzy naplní! Alláh akbar!

Redakce: Děkujeme za rozhovor.

 

Poznámka redakce: Rozhovor byl pořízen 20.11.2011

 

 

index  >  editorial  >  svazek 6  >  naše menšiny