ACTA DÆNDROLOGICA RAUDENSIS

SVAZEK 3, VYCHÁZÍ  30. 11. 2004

 

AKTUALITY

 

 

Smutná rodina počítačových virů se nadále rozrůstá – zřejmě roudnického původu je velmi nebezpečný makrofág „holzworm“, který napadá dřevěné součásti počítadel, zejména kuličky oblíbených kapesních sčotů a ploché překližkové monitory. Výsledkem bývá perforace zařízení a posléze jeho naprostá destrukce. Jako účinná se osvědčila tekutá aplikace wormstop; stačí ji důsledně vpravit do systému, nechat zaschnout a operaci časem zopakovat.

 

Časopis „Hacken und schneiden“ rovněž upozorňuje na bezohledné praktiky některých pirátů, kteří šíří trojského koně s názvem „Maj´ Dub“. K předání slouží osobní kontakt, náhlý úder do zad a výše zmíněný výkřik. Postižený doslova zdřevění úlekem - není pak schopen ani základních úkonů. Maj´ Dub zůstává rezidentní v lební dutině a lze se jej zbavit toliko předáním někomu jinému. Virus poněkud připomíná infantilní hru na babu; to ale roudničtí piráti odmítají s tím, že jde o hru na bubu.

 

Město Roudnice přišlo se zajímavým nápadem, jak snížit náklady na opravy bytového fondu. V domech se dvěma výtahy se nyní uplatňuje praxe, kdy menší (osobní) výtah zastavuje na patrech a je tedy v žalostném stavu, zatímco výtah nákladní nezastavuje, a pokud ano, pak mezi patry. Výhodou je, že zůstává stále provozuschopným a náklady na jeho údržbu jsou tedy nepatrné. Na poznámku redakce ADR, že menší výtah musí s nákladem absolvovat cestu vícekrát a celková amortizace zůstává po zprůměrování stejná zástupce města neodpověděl; konstatoval pouze, že podobnou analýzou se příslušný odbor ještě nebýval...

 

Redakční výzkumný tým  podrobně zkoumal fenomén "Marodubum" (viz úvodník Svazku III). V katastru obce Počeplice se ve starověku nacházelo keltské náboženské středisko s jakýmsi "špitálem", neboť místní druidé byli široko daleko vyhlášeni svojí schopností léčit neduhy. V centru tohoto zařízení stál posvátný dubový háj, v jehož blízkosti kněží přijímali nemocné. Pokud dospěli k závěru, že stav vyžaduje léčbu, pronesli formuli, která  zněla "marod k dubům". Zde již čekali odborníci, kteří různými úkony a zaříkáváním přiváděli choré do transu. Ti buďto vydrželi a rádi se vrátili domů; v opačném případě se vraceli neradi, většinou v horizontální poloze. S příchodem Germánů tradice silně upadla - místo zůstalo toliko obyčejným bezvýznamným sídlem. Jeho zkomolené jméno Marodubum však připomíná zašlou slávu až do dnešní doby.

 

 

index  >  editorial  >  svazek 3  >  aktuality